Happy Eco stopt! Veel kortingen zie homepage

Home » Contact » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Happy Eco is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Apeldoorn onder het nummer 74199102.
Het BTW-id nummer is NL002379823B42. Het postadres van Happy Eco is Ommelanderwijk 156, 9644 TR in Veendam. 
1.2 Bereikbaarheid: je kunt mij bereiken via email, WhatsApp, telefoon en Facebook Messenger.

 

2. Aanvaarding en jouw rechten als klant
2.1 Deze voorwaarden gelden als je een bestelling plaatst bij Happy Eco.
2.2 Levering: na bestelling en betaling wordt je bestelling binnen enkele werkdagen geleverd.
2.3 Je kunt je bestelling retourneren binnen 14 dagen. Als je artikelen van Happy Eco terug wilt sturen na ontvangst, dan accepteer ik alleen ongebruikte artikelen in de originele verpakking. De portokosten van de retourzending zijn voor jouw rekening.
2.4 Ik doe natuurlijk mijn uiterste best om alles volgens je verwachting te laten verlopen. Is er toch iets niet gegaan zoals je had verwacht, dan los ik dat zo snel mogelijk op.
2.5 Heb je je bestelling correct teruggestuurd, dan betaal ik het aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar altijd binnen 14 dagen na bevestiging van ontvangst van de retourzending, terug. Heb ik een fout gemaakt in de betaling? Je kunt 3 maanden lang reclameren en dan stort ik het geld terug.

 

3. Mijn aanbod
3.1 Geldigheid: als mijn aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of bepaalde voorwaarden, dan vermeld ik dat altijd duidelijk bij het aanbod.
3.2 Omschrijving: ik doe mijn best om het aanbod zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en de afbeeldingen zo waarheidsgetrouw mogelijk te laten zijn, zodat je een goede beslissing kunt nemen. Maak ik ergens een foutje in, dan kan dat helaas gebeuren en kun je mij er niet aan houden. Het aanbod bevat altijd de prijs inclusief BTW.

 

4. Wet bescherming persoonsgegevens
Ik neem je gegevens op in mijn centrale bestand. We houden ons hierbij altijd aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ik zal je gegevens nooit aan anderen doorgeven, ook je e-mailadres niet.

 

5. Aansprakelijkheid
5.1 Happy Eco garandeert dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Happy Eco verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
5.2 Happy Eco garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu.
5.3 De aansprakelijkheid van Happy Eco (anders dan productaansprakelijkheid) is beperkt tot directe schade en het bedrag van de netto factuurwaarde van het product. Happy Eco is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.